II wojna światowa - Polska, fiszki z historii

Historia Polski w trakcie II wojny światowej

Fiszki, Historia, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Gdzie i kiedy zakończyła się ostatnia bitwa Kampanii (Nazwa miejscowości, dd.mm.rrrr)
Kock, 05.10.1939
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaki jest skrót od Kierownictwa Dywersji
kedyw
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dopisz kryptonim lub nawę: PPS "WRN"-.... .... - "Trójkąt" Stronnictwo Narodowe- .... ....- "Rąb"
Dopisz kryptonim lub nawę: PPS "WRN"-"Koło" Stronnictwo Ludowe "Roch" - "Trójkąt" Stronnictwo Narodowe- "Kwadrat" Stronnictwo Pracy- "Rąb"
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co powstało 14 lutego 1940r.? (pełna nazwa)
Armia Krajowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podaj datę wybuchu II Wojny Światowej (format: dd.mm.rrrr)
01.09.1939
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kiedy powstała Służba Zwycięstwa Polski
27 września 1939
3 października 1939
14 stycznia 1940
4 grudnia 1939
Kiedy powstała Służba Zwycięstwa Polski
27 września 1939
3 października 1939
14 stycznia 1940
4 grudnia 1939
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Służba Zwycięstwa Polski
W co została przekształcona?, Kiedy? (dd.mm.rrrr), Kto stał na czele (imie nazwisko)
Związek Walki Zbrojnej 04.12.1939 Kazimierz Sosnkowski
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Połącz armie z dowódcą
"Poznań"
Połącz armie z dowódcą
gen. Kutrzeba