Biochemia, Kolokwium I, Termin 1 2017/2018, fiszki z medycyny

ŚUM

Fiszki, Medycyna, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co to Cas9?
Polimeraza RNA zależna od DNA
Endonukleaza tnąca 1 nić
Polimeraza w Crisp
Endonukleaza działająca na dsDNA przy pomocy gRNA
Co to Cas9?
Polimeraza RNA zależna od DNA
Endonukleaza tnąca 1 nić
Polimeraza w Crisp
Endonukleaza działająca na dsDNA przy pomocy gRNA
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jakiej choroby nie wykryjemy metodą RT-PCR ani PCR?
anemia sierpowata
WZW
mukowiscydoza
Kuru
Jakiej choroby nie wykryjemy metodą RT-PCR ani PCR?
anemia sierpowata
WZW
mukowiscydoza
Kuru
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
3’ UTR
niekodująca, stabilizacja mRNA
niekodująca, coś o wpływie na łączenie mRNA z rybosomem i zapoczatkowanie translacji
3’ UTR
niekodująca, stabilizacja mRNA
niekodująca, coś o wpływie na łączenie mRNA z rybosomem i zapoczatkowanie translacji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Naprawa DNA NHEJ; pytanie o to, jakie białko bierze udział w naprawie pęknięć dwuniciowych
może dochodzić do ubytku liczby nukleotydów
i nie dochodzi do ubytku liczby nukleotydów
HDR
Naprawa DNA NHEJ; pytanie o to, jakie białko bierze udział w naprawie pęknięć dwuniciowych
może dochodzić do ubytku liczby nukleotydów
i nie dochodzi do ubytku liczby nukleotydów
HDR
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ryfampicyna - u prokariota:
u prokariota - katalizator polimeraz RNA w transkrypcji
u prokariota - inhibitor polimeraz RNA w transkrypcji
Ryfampicyna - u prokariota:
u prokariota - katalizator polimeraz RNA w transkrypcji
u prokariota - inhibitor polimeraz RNA w transkrypcji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pierwotny transkrypt to:
hnRNA
Pierwotny transkrypt to:
hnRNA
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Hipermetylacja prowadzi do:
hamowania ekspresji genów
Hipermetylacja prowadzi do:
hamowania ekspresji genów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Białko CRP:
wzrost jego stężenia ponad 10mg/l oznacza proces zapalny
jest pentamerem, który składa się z takich samych podjednostek, aktywuje dopełniacz drogą klasyczną
wszystkie prawidłowe
jego wzrost stężenia po 2h oznacza proces zapalny
Białko CRP:
wzrost jego stężenia ponad 10mg/l oznacza proces zapalny
jest pentamerem, który składa się z takich samych podjednostek, aktywuje dopełniacz drogą klasyczną
wszystkie prawidłowe
jego wzrost stężenia po 2h oznacza proces zapalny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rozdział podobnych białek o podobnym pI:
chromatografia powinowactwa
ogniskowanie izoelektryczne
chromatografia wysokociśnieniowa
elektroforeza w czynniku denaturującym
Rozdział podobnych białek o podobnym pI:
chromatografia powinowactwa
ogniskowanie izoelektryczne
chromatografia wysokociśnieniowa
elektroforeza w czynniku denaturującym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wskaż poprawne:
wszystkie niepoprawne
synteza DNA i RNA wymaga starterów
synteza RNA nie wymaga starterów
synteza DNA i RNA nie wymaga starterów
Wskaż poprawne:
wszystkie niepoprawne
synteza DNA i RNA wymaga starterów
synteza RNA nie wymaga starterów
synteza DNA i RNA nie wymaga starterów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obróbka posttranskrypcyjna:
wycięcie intronów, dodanie czapeczki i ogona poliA, przejście z jądra do cytoplazmy
dodanie czapeczki i ogona poliA, wycięcie intronów, przejście z jądra do cytoplazmy
Obróbka posttranskrypcyjna:
wycięcie intronów, dodanie czapeczki i ogona poliA, przejście z jądra do cytoplazmy
dodanie czapeczki i ogona poliA, wycięcie intronów, przejście z jądra do cytoplazmy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Aminokwasy ulegające fosforylacji w białkach:
seryna, treonina, tyrozyna
Aminokwasy ulegające fosforylacji w białkach:
seryna, treonina, tyrozyna
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ograniczona proteoliza ma miejsce w:
cięcie heparyny na elementy drobnocząsteczkowe
aktywacja elementów dopełniacza C5 C6 C7
przekształceniu fibrynogenu w fibrynę pod wpływem czynnika Iia
Ograniczona proteoliza ma miejsce w:
cięcie heparyny na elementy drobnocząsteczkowe
aktywacja elementów dopełniacza C5 C6 C7
przekształceniu fibrynogenu w fibrynę pod wpływem czynnika Iia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podział mitochondriów związany jest z:
podziałem komórki
autonomiczny
inicjacja apoptozy
związany ze stopniem upakowania DNA
Podział mitochondriów związany jest z:
podziałem komórki
autonomiczny
inicjacja apoptozy
związany ze stopniem upakowania DNA
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co nie zachodzi wewnątrzkomórkowo w syntezie kolagenu:
hydroksylacja proliny i lizyny
odcięcie propeptydów z N i C końca
odczepienie peptydu sygnałowego
tworzenie potrójnej helisy
Co nie zachodzi wewnątrzkomórkowo w syntezie kolagenu:
hydroksylacja proliny i lizyny
odcięcie propeptydów z N i C końca
odczepienie peptydu sygnałowego
tworzenie potrójnej helisy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Katalityczna funkcja RNA względem DNA eukariota polega na:
polimeryzacja nowych cząsteczek RNA
wycinaniu intronów
coś o wpływie na białka, niszczenie ich
Katalityczna funkcja RNA względem DNA eukariota polega na:
polimeryzacja nowych cząsteczek RNA
wycinaniu intronów
coś o wpływie na białka, niszczenie ich
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Hipermetylacja w promotorze może spowodować:
jeśli dotyczy genu supresorowego to może prowadzić do onkogenezy
Hipermetylacja w promotorze może spowodować:
jeśli dotyczy genu supresorowego to może prowadzić do onkogenezy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
O histonach: proces ekspresji jest warunkowany przez:
acetylację
hipermetylację
deacetylacje
O histonach: proces ekspresji jest warunkowany przez:
acetylację
hipermetylację
deacetylacje
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Cytrulinacja białka to:
dotyczy histonów
zamiana argininy chyba na cytruline w syntezowanej nici
w RZS indukcja produkcji przeciwciał anty-CCP
uczestniczy w cyklu mocznikowym w wątrobie
Cytrulinacja białka to:
dotyczy histonów
zamiana argininy chyba na cytruline w syntezowanej nici
w RZS indukcja produkcji przeciwciał anty-CCP
uczestniczy w cyklu mocznikowym w wątrobie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Palec cynkowy:
jest w czynnikach transkrypcyjnych
coś z cynkiem, cysteina, histydyna i że wiążą białko z DNA
Palec cynkowy:
jest w czynnikach transkrypcyjnych
coś z cynkiem, cysteina, histydyna i że wiążą białko z DNA