Ergonomia 62-92, fiszki z kompetencji zawodowych

Ergonomia Leśnictwo UR

Fiszki, Zawodowe, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaki zakres częstotliwości dźwięków ucho ludzkie jest zdolne odbierać:
od 15 do 30 000 Hz
od 1000-3000 Hz
od 16 do 20 000 Hz
Jaki zakres częstotliwości dźwięków ucho ludzkie jest zdolne odbierać:
od 15 do 30 000 Hz
od 1000-3000 Hz
od 16 do 20 000 Hz
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaki jest kąt wierzchołkowy stożka pola widzenia:
45
15
90
Jaki jest kąt wierzchołkowy stożka pola widzenia:
45
15
90
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaki jest najbardziej skuteczny sposób w praktyce ochrony przed hałasem:
stosowanie ochronników słuchu
nowe technologie w pilarkach
Jaki jest najbardziej skuteczny sposób w praktyce ochrony przed hałasem:
stosowanie ochronników słuchu
nowe technologie w pilarkach
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Które z wymienionych wartości określa dopuszczalny poziom hałasu na stanowisku pracy:
maksymalny poziom dźwięku A nie może przekroczyć 115 dB
dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8–godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do tygodnia pracy – wartość NDN wynosi 85 dB
zależy od rodzaju pracy i kto ją wykonuje
szczytowy poziom dźwięku C nie może przekroczyć wartości 135 dB
Które z wymienionych wartości określa dopuszczalny poziom hałasu na stanowisku pracy:
maksymalny poziom dźwięku A nie może przekroczyć 115 dB
dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8–godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do tygodnia pracy – wartość NDN wynosi 85 dB
zależy od rodzaju pracy i kto ją wykonuje
szczytowy poziom dźwięku C nie może przekroczyć wartości 135 dB
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile zdarzyło się wypadków w leśnictwie w roku 1999 roku wg danych GUS:
354
253
453
157
Ile zdarzyło się wypadków w leśnictwie w roku 1999 roku wg danych GUS:
354
253
453
157
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaka jest wg Kuplera (RFN) maksymalna ilość bitów:
40 kb/s
60 kb/s
70 kb/s
50 kb/s
Jaka jest wg Kuplera (RFN) maksymalna ilość bitów:
40 kb/s
60 kb/s
70 kb/s
50 kb/s
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile wynosi max wydatek energetyczny przy pracach ciężkich:
20,5 kJ
15,5 kJ
17,5 kJ
19,5 kJ
Ile wynosi max wydatek energetyczny przy pracach ciężkich:
20,5 kJ
15,5 kJ
17,5 kJ
19,5 kJ
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaka czynność jest najbardziej pracochłonna:
ścinka
okrzesywanie
przerzynka
Jaka czynność jest najbardziej pracochłonna:
ścinka
okrzesywanie
przerzynka
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile zdarzyło się wypadków w 2000 roku:
353
158
453
235
Ile zdarzyło się wypadków w 2000 roku:
353
158
453
235
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile wynosi hałas przy pracy pilarką na max obrotach:
zależy od mocy silnika
90 dB
zależy od czasu użytkowania
zależy od temperatury
80 dB
Ile wynosi hałas przy pracy pilarką na max obrotach:
zależy od mocy silnika
90 dB
zależy od czasu użytkowania
zależy od temperatury
80 dB
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaki jest zakres temperatury komfortu termicznego dla pracy biurowej:
20-21
18
19
18-21
Jaki jest zakres temperatury komfortu termicznego dla pracy biurowej:
20-21
18
19
18-21
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile procent bodźców odbieramy za pomocą wzroku:
80%
90%
95%
100%
Ile procent bodźców odbieramy za pomocą wzroku:
80%
90%
95%
100%
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaki jest jednostkowy wydatek energetyczny podczas ścinki drzew pilarką:
8,5-9,5
8,9
5,7-6,7
4,7-5,4
Jaki jest jednostkowy wydatek energetyczny podczas ścinki drzew pilarką:
8,5-9,5
8,9
5,7-6,7
4,7-5,4
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaka jest ostateczna możliwość termoregulacji organizmu podczas pracy:
parowanie (odparowywanie potu)
promieniowanie
przewodnictwo (oddawanie ciepła powietrzu)
konwekcja (unoszenie się powietrza)
Jaka jest ostateczna możliwość termoregulacji organizmu podczas pracy:
parowanie (odparowywanie potu)
promieniowanie
przewodnictwo (oddawanie ciepła powietrzu)
konwekcja (unoszenie się powietrza)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak długo może trwać zmiana robocza w przypadku występowania czynników środowiska pracy szkodliwych dla operatora:
200min
6h
8h
300min
Jak długo może trwać zmiana robocza w przypadku występowania czynników środowiska pracy szkodliwych dla operatora:
200min
6h
8h
300min
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile wypadków w leśnictwie zdarza się podczas prac związanych z pozyskiwaniem drewna:
40%
15%
50%
20%
Ile wypadków w leśnictwie zdarza się podczas prac związanych z pozyskiwaniem drewna:
40%
15%
50%
20%
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak powinna być ustawiona wskazówka zegara w położeniu zerowym:
pionowo
poziomo
Jak powinna być ustawiona wskazówka zegara w położeniu zerowym:
pionowo
poziomo
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaka centralna instytucja jest organem Sejmu RP zajmującym się zagadnieniem ergonomii i ochrony pracy:
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Społeczna Inspekcja Pracy
Urząd Dozoru Technicznego
Państwowa Inspekcja Pracy
Jaka centralna instytucja jest organem Sejmu RP zajmującym się zagadnieniem ergonomii i ochrony pracy:
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Społeczna Inspekcja Pracy
Urząd Dozoru Technicznego
Państwowa Inspekcja Pracy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile zdarzyło się wypadków ciężkich w leśnictwie w 1999 roku wg danych GUS:
436
259
300
108
Ile zdarzyło się wypadków ciężkich w leśnictwie w 1999 roku wg danych GUS:
436
259
300
108
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
?Ile zdarzyło się wypadków śmiertelnych w 2000 roku:
10
6
2
4
?Ile zdarzyło się wypadków śmiertelnych w 2000 roku:
10
6
2
4