Ergonomia 31-61, fiszki z kompetencji zawodowych

Ergonomia Leśnictwo UR

Fiszki, Zawodowe, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Eksperymentalnie stwierdzono, że wzrok nie zatrzymuje się jednakowo we wszystkich rejonach pola obserwacji wskaż które z poniższych zdań jest prawdziwe:
najczęściej zatrzymuje się w lewej dolnej ćwiartce
najczęściej zatrzymuje się w prawej górnej ćwiartce
najczęściej zatrzymuje się w lewej górnej ćwiartce
najczęściej zatrzymuje się w lewej dolnej ćwiartce
Eksperymentalnie stwierdzono, że wzrok nie zatrzymuje się jednakowo we wszystkich rejonach pola obserwacji wskaż które z poniższych zdań jest prawdziwe:
najczęściej zatrzymuje się w lewej dolnej ćwiartce
najczęściej zatrzymuje się w prawej górnej ćwiartce
najczęściej zatrzymuje się w lewej górnej ćwiartce
najczęściej zatrzymuje się w lewej dolnej ćwiartce
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Górna krawędź ekranu monitora powinna się znaleźć:
10-25 powyżej linii wzroku
5-20 poniżej linii wzroku
10-25 poniżej linii wzroku
5-20 powyżej linii wzroku
Górna krawędź ekranu monitora powinna się znaleźć:
10-25 powyżej linii wzroku
5-20 poniżej linii wzroku
10-25 poniżej linii wzroku
5-20 powyżej linii wzroku
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile kg można przenosić na odległość 25m i wysokość m:
60kg przy dorywczej, 40kg przy stałej
50kg przy dorywczej, 30kg przy stałej
50kg przy dorywczej, 40kg przy stałej
60kg przy dorywczej, 30kg przy stałej
Ile kg można przenosić na odległość 25m i wysokość m:
60kg przy dorywczej, 40kg przy stałej
50kg przy dorywczej, 30kg przy stałej
50kg przy dorywczej, 40kg przy stałej
60kg przy dorywczej, 30kg przy stałej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Potęgowanie się działania toksycznego jednego związku toksycznego przez inny to:
działanie synergistyczne
działanie podwójne
działanie antyseptyczne
działanie wzmożone
Potęgowanie się działania toksycznego jednego związku toksycznego przez inny to:
działanie synergistyczne
działanie podwójne
działanie antyseptyczne
działanie wzmożone
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dlaczego zaniechano wyposażania pracowników leśnych w „stopery” douszne tłumiące hałas:
były nie praktyczne
ze względów higienicznych
zbyt wysoki koszt
niewystarczające tłumienie dźwięku
Dlaczego zaniechano wyposażania pracowników leśnych w „stopery” douszne tłumiące hałas:
były nie praktyczne
ze względów higienicznych
zbyt wysoki koszt
niewystarczające tłumienie dźwięku
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile dni zwolnienia przysługuje na poszukiwanie pracy:
2 dni na 3 tygodnie
2 dni na 2 tygodnie
4 dni na 2 tygodnie
3 dni na 2 tygodnie
Ile dni zwolnienia przysługuje na poszukiwanie pracy:
2 dni na 3 tygodnie
2 dni na 2 tygodnie
4 dni na 2 tygodnie
3 dni na 2 tygodnie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do biernych metod ochrony operatora przed wibracją nie zaliczymy:
stosowanie odpowiedniej techniki pracy pilarką
działania profilaktyczne
Do biernych metod ochrony operatora przed wibracją nie zaliczymy:
stosowanie odpowiedniej techniki pracy pilarką
działania profilaktyczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Grupowanie urządzeń sterowniczych o zbliżonej sile ich obsługi spełnia zasadę:
stałego oporu
jednostajnego oporu
jednakowego stałego oporu
jednakowego oporu
Grupowanie urządzeń sterowniczych o zbliżonej sile ich obsługi spełnia zasadę:
stałego oporu
jednostajnego oporu
jednakowego stałego oporu
jednakowego oporu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wypadek który zdarzył się podczas delegacji lub w czasie podróży jest traktowany jako wypadek:
przy pracy
prywatny
inny
Wypadek który zdarzył się podczas delegacji lub w czasie podróży jest traktowany jako wypadek:
przy pracy
prywatny
inny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ergonomia to nauka o:
interakcjach układu człowiek-maszyna-środowisko
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do podstawowych parametrów fizycznych hałasu zaliczyć można:
siła akustyczna wyrażona w Pscl
częstotliwość wyrażaną w Hz
Do podstawowych parametrów fizycznych hałasu zaliczyć można:
siła akustyczna wyrażona w Pscl
częstotliwość wyrażaną w Hz
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dlaczego stosujemy skalę logarytmiczną do oceny poziomu hałasu na stanowiskach pracy:
tylko logarytm pasuje do oceny
zakres skali jest niewielki, wygodny do użycia
wszystkie odpowiedzi są błędne
logarytm najlepiej oddaję tą ocenę
Dlaczego stosujemy skalę logarytmiczną do oceny poziomu hałasu na stanowiskach pracy:
tylko logarytm pasuje do oceny
zakres skali jest niewielki, wygodny do użycia
wszystkie odpowiedzi są błędne
logarytm najlepiej oddaję tą ocenę
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dlaczego choroba drwali nosi nazwę zespołu choroby wibracyjnej:
nie jest to jedna choroba a zespół chorób (układu krwionośnego, kostnego, nerwowego)
ze względu na czynniki powodujące chorobę jakimi są wibrację
Dlaczego choroba drwali nosi nazwę zespołu choroby wibracyjnej:
nie jest to jedna choroba a zespół chorób (układu krwionośnego, kostnego, nerwowego)
ze względu na czynniki powodujące chorobę jakimi są wibrację
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dlaczego należy pracować na najniższych obrotach silnika pilarki:
nie ma takiej potrzeby
mniej zużywamy pilarkę
drgania pilarki są mniej szkodliwe
Dlaczego należy pracować na najniższych obrotach silnika pilarki:
nie ma takiej potrzeby
mniej zużywamy pilarkę
drgania pilarki są mniej szkodliwe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dźwignie mają być położone:
w widocznym miejscu
w zasięgu ręki
tak aby łatwo było je podnieść
Dźwignie mają być położone:
w widocznym miejscu
w zasięgu ręki
tak aby łatwo było je podnieść
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Gdzie występują obciążenia psychiczne:
okrzesywanie
ręczne pozyskanie
praca biurowa
maszynowe pozyskanie
Gdzie występują obciążenia psychiczne:
okrzesywanie
ręczne pozyskanie
praca biurowa
maszynowe pozyskanie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dlaczego powiązania w układzie człowiek-maszyna-środowisko nazywamy powiązaniami cybernetycznymi:
gdyż obejmują procesy informacji i sterowania
jest to błędne stwierdzenie
Dlaczego powiązania w układzie człowiek-maszyna-środowisko nazywamy powiązaniami cybernetycznymi:
gdyż obejmują procesy informacji i sterowania
jest to błędne stwierdzenie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dopuszczalny hałas dla młodocianych:
85 dB
90 dB
80 db
75 dB
Dopuszczalny hałas dla młodocianych:
85 dB
90 dB
80 db
75 dB
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dla którego zmysłu smaku jest najdłuższy czas reakcji:
słony
gorzki
słodki
kwaśny
Dla którego zmysłu smaku jest najdłuższy czas reakcji:
słony
gorzki
słodki
kwaśny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dopuszczalny wydatek energetyczny dla kobiet w ciąży wynosi:
2900 kJ/zmianę
3000 kJ/zmianę
2500 kJ/zmianę
2600 kJ/zmianę
Dopuszczalny wydatek energetyczny dla kobiet w ciąży wynosi:
2900 kJ/zmianę
3000 kJ/zmianę
2500 kJ/zmianę
2600 kJ/zmianę