Ergonomia 155-185, fiszki z kompetencji zawodowych

Ergonomia Leśnictwo UR

Fiszki, Zawodowe, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W jakich wypadkach należy używać pilarek z katalizatorem:
w zamkniętych bądź niewystarczająco wentylowanych pomieszczeniach
przy dużej obecności materiałów łatwozapalnych (np. trocin, kory, suchej trawy czy paliwa).
przy długotrwałej i nieprzerwanej pracy pilarka i przy dłuższej koncentracji surowca drzewnego na składnicy
W jakich wypadkach należy używać pilarek z katalizatorem:
w zamkniętych bądź niewystarczająco wentylowanych pomieszczeniach
przy dużej obecności materiałów łatwozapalnych (np. trocin, kory, suchej trawy czy paliwa).
przy długotrwałej i nieprzerwanej pracy pilarka i przy dłuższej koncentracji surowca drzewnego na składnicy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przy której z operacji technologicznych występuje najmniejsze zagrożenie dla pilarza:
przenoszeniu drewna
okrzesywaniu
ścince
Przy której z operacji technologicznych występuje najmniejsze zagrożenie dla pilarza:
przenoszeniu drewna
okrzesywaniu
ścince
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prawo Webera:
określony zbiór odruchów warunkowych tworzący pewien system działania nazywamy stereotypem dynamicznym
próg czułości określa minimalną różnicę w intensywności sygnałów potrzebną do dostrzegania sygnałów
Prawo Webera:
określony zbiór odruchów warunkowych tworzący pewien system działania nazywamy stereotypem dynamicznym
próg czułości określa minimalną różnicę w intensywności sygnałów potrzebną do dostrzegania sygnałów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przy jakiej z podstawowych czynności człowieka występuje najmniejsze przyswajanie informacji:
czytanie w myśli
gra na fortepianie
liczenie przedmiotów
Przy jakiej z podstawowych czynności człowieka występuje najmniejsze przyswajanie informacji:
czytanie w myśli
gra na fortepianie
liczenie przedmiotów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podczas zespołowego przenoszenia przedmiotu, masa przypadająca na jednego pracownika nie powinna przekraczać:
25kg przy ciągłej, 40 przy dorywczej, w sumie nie więcej niż 500kg
25kg przy ciągłej, 42 przy dorywczej, w sumie nie więcej niż 500kg
30kg przy ciągłej, 42 przy dorywczej, w sumie nie więcej niż 500kg
Podczas zespołowego przenoszenia przedmiotu, masa przypadająca na jednego pracownika nie powinna przekraczać:
25kg przy ciągłej, 40 przy dorywczej, w sumie nie więcej niż 500kg
25kg przy ciągłej, 42 przy dorywczej, w sumie nie więcej niż 500kg
30kg przy ciągłej, 42 przy dorywczej, w sumie nie więcej niż 500kg
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sposób ręcznego przenoszenia przedmiotów powinien wykluczać:
pochylenie tułowia pracownika nie przekracza 45°
czynności które są wykonywane tylko za pomocą skrętu tułowia
ciało pracownika znajduje się w stabilnej pozycji
Sposób ręcznego przenoszenia przedmiotów powinien wykluczać:
pochylenie tułowia pracownika nie przekracza 45°
czynności które są wykonywane tylko za pomocą skrętu tułowia
ciało pracownika znajduje się w stabilnej pozycji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sygnalizatory wzrokowe tzw. wskaźniki z których operator korzysta mają najważniejsze znaczenie dla bezpieczeństwa i funkcjonowania. Powinny być umieszczone w granicach:
pola orientacji
pola widzenia
pola dostępu
Sygnalizatory wzrokowe tzw. wskaźniki z których operator korzysta mają najważniejsze znaczenie dla bezpieczeństwa i funkcjonowania. Powinny być umieszczone w granicach:
pola orientacji
pola widzenia
pola dostępu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Profilaktyczna ochrona zdrowia zawarta w KP przewiduje kontrolne badanie lekarskie którym pracownik podlega:
w przypadku choroby trwającej dłużej niż 2 tyg
w przypadku choroby trwającej dłużej niż 20 dni
w przypadku choroby trwającej dłużej niż 30 dni
Profilaktyczna ochrona zdrowia zawarta w KP przewiduje kontrolne badanie lekarskie którym pracownik podlega:
w przypadku choroby trwającej dłużej niż 2 tyg
w przypadku choroby trwającej dłużej niż 20 dni
w przypadku choroby trwającej dłużej niż 30 dni
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Środki chemiczne której z klas toksyczności nie możemy stosować sprzętem agrolotniczym:
III
IV
II
Środki chemiczne której z klas toksyczności nie możemy stosować sprzętem agrolotniczym:
III
IV
II
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przy jakim natężeniu dźwięku obserwujemy u człowieka zaburzenia fizjologiczne:
65 bB
75 dB
90 dB
Przy jakim natężeniu dźwięku obserwujemy u człowieka zaburzenia fizjologiczne:
65 bB
75 dB
90 dB
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ścinkę drzew nie prowadzimy:
gdy pada deszcz
gdy temperatura spada poniżej 0 stopni
gdy wiatr może zmienić kierunek obalania
Ścinkę drzew nie prowadzimy:
gdy pada deszcz
gdy temperatura spada poniżej 0 stopni
gdy wiatr może zmienić kierunek obalania
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W jakim procencie urazom przy pracach leśnych ulęgają kończyny dolne:
ok 60%
ok 32%
ok 45%
W jakim procencie urazom przy pracach leśnych ulęgają kończyny dolne:
ok 60%
ok 32%
ok 45%
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Tlenek węgla CO występujący podczas pracy pilarką spalinową ma charakter działania:
kumulatywnego
obie odpowiedzi są poprawne
progowego szybkiego
Tlenek węgla CO występujący podczas pracy pilarką spalinową ma charakter działania:
kumulatywnego
obie odpowiedzi są poprawne
progowego szybkiego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Która z operacji technologicznych trwa najdłużej:
przenoszenie drewna
ścinka
okrzesywanie
Która z operacji technologicznych trwa najdłużej:
przenoszenie drewna
ścinka
okrzesywanie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaki jest podstawowy przeciętny poziom przemiany materii u mężczyzn wynosi:
2300-2400 kcl/doba
2470 kcl/doba
1700 kcl/doba
Jaki jest podstawowy przeciętny poziom przemiany materii u mężczyzn wynosi:
2300-2400 kcl/doba
2470 kcl/doba
1700 kcl/doba
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Środki chemiczne występujące w miejscu pracy powodują:
zatrucie przewlekłe
zatrucie krótkotrwałe ale niebezpieczne
zatrucie przewlekłe ale bezpieczne
Środki chemiczne występujące w miejscu pracy powodują:
zatrucie przewlekłe
zatrucie krótkotrwałe ale niebezpieczne
zatrucie przewlekłe ale bezpieczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W przypadku wibracji miejscowej bodziec drganiowy odbierany jest przez:
narząd przedsionkowy
komórkę receptorową
mechano-receptory
W przypadku wibracji miejscowej bodziec drganiowy odbierany jest przez:
narząd przedsionkowy
komórkę receptorową
mechano-receptory
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Toksyczność ostra to:
zdolność substancji do wywoływania efektu toksycznego po jego podaniu do organizmu w dawce jednorazowej lub po jednorazowym narażeniu
szkodliwe efekty w organizmie występują w sposób mniej gwałtowny po podaniu jednorazowej lub kilkakrotnej dawki substancji
proces chorobowy powstaje w warunkach przewlekłego narażenia na substancję chemiczną.
Toksyczność ostra to:
zdolność substancji do wywoływania efektu toksycznego po jego podaniu do organizmu w dawce jednorazowej lub po jednorazowym narażeniu
szkodliwe efekty w organizmie występują w sposób mniej gwałtowny po podaniu jednorazowej lub kilkakrotnej dawki substancji
proces chorobowy powstaje w warunkach przewlekłego narażenia na substancję chemiczną.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sprawdzanie codzienne narzędzi to:
profilaktyka uprzedzająca
profilaktyka systemowa
profilaktyka pierwszorzędna
Sprawdzanie codzienne narzędzi to:
profilaktyka uprzedzająca
profilaktyka systemowa
profilaktyka pierwszorzędna
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Praca w porze nocnej uważana jest za najcięższą ze względu na:
najniższą gotowość organizmu do wysiłku
niższą temperakurę
małą ilość światła
Praca w porze nocnej uważana jest za najcięższą ze względu na:
najniższą gotowość organizmu do wysiłku
niższą temperakurę
małą ilość światła