Kategoria B - pierwsza pomoc przedlekarska, fiszki na prawo jazdy

Aktualne pytania na prawo jazdy, pierwsza pomoc przedlekarska.

Fiszki, Prawo jazdy, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:
unieruchomienie krwawiącej kończyny
ucisk miejsca krwawienia
uniesienie krwawiącej kończyny
Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:
unieruchomienie krwawiącej kończyny
ucisk miejsca krwawienia
uniesienie krwawiącej kończyny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)?
chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając zapytam np. Co się stało?
poklepię go po twarzy
poleję wodą
W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)?
chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając zapytam np. Co się stało?
poklepię go po twarzy
poleję wodą
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeżeli ofiara wypadku, po odzyskaniu przytomności, chce iść do domu to należy:
namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną
pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza
podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe
Jeżeli ofiara wypadku, po odzyskaniu przytomności, chce iść do domu to należy:
namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną
pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza
podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?
gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła odddychać i powróciło u niej krążenie
przez 5 minut
do momentu przyjazdu karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie
Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?
gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła odddychać i powróciło u niej krążenie
przez 5 minut
do momentu przyjazdu karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W jaki sposób sprawdzisz czy poszkodowany oddycha?
wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego
zaobserwuję ruchy klatki piersiowej
pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza
W jaki sposób sprawdzisz czy poszkodowany oddycha?
wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego
zaobserwuję ruchy klatki piersiowej
pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała?
pozostawię bez zabezpeczenia w miejscu wypadku
zamrożę
palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem
W miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała?
pozostawię bez zabezpeczenia w miejscu wypadku
zamrożę
palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:
jedynie samo miejsce złamania
wyłącznie najbliższy złamaniu staw
miejsce złamania i najbliższe stawy
Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:
jedynie samo miejsce złamania
wyłącznie najbliższy złamaniu staw
miejsce złamania i najbliższe stawy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?
ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią podnosząc kończynę do góry
założyć jałowy opatrunek na ranę
przekrwawiające opatrunki zdejmujemy i zastępujemy nowymi, czystymi
Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?
ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią podnosząc kończynę do góry
założyć jałowy opatrunek na ranę
przekrwawiające opatrunki zdejmujemy i zastępujemy nowymi, czystymi
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:
niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku
udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku
W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:
niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku
udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W jaki sposób rozpoznasz złamanie żeber u przytomnej ofiary wypadku?
ofiara wyraźnie kuleje na prawą nogę
ofiara skarży się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu lub przy poruszaniu się
może towarzyszyć zsinienie skóry tuż nad złamanym żebrem
W jaki sposób rozpoznasz złamanie żeber u przytomnej ofiary wypadku?
ofiara wyraźnie kuleje na prawą nogę
ofiara skarży się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu lub przy poruszaniu się
może towarzyszyć zsinienie skóry tuż nad złamanym żebrem
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:
rozpocząć czynności reanimacyjne, jeżeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha
odgiąć głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie
przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułożyć
W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:
rozpocząć czynności reanimacyjne, jeżeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha
odgiąć głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie
przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułożyć
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
schłodzeniu oparzenia zimną wodą
przemyciu rany spirytusem
posmarowaniu rany tłustym kremem
Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
schłodzeniu oparzenia zimną wodą
przemyciu rany spirytusem
posmarowaniu rany tłustym kremem
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma:
każdy, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych
wyłącznie lekarz pogotowia, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym
wyłącznie sprawca wypadku, gdyż za ewentualne popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna
Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma:
każdy, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych
wyłącznie lekarz pogotowia, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym
wyłącznie sprawca wypadku, gdyż za ewentualne popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Opatrunek uciskowy stosujemy przy:
krwotoku
wycieku krwistej wydzieliny z nosa
zmiażdżenia kończyny
Opatrunek uciskowy stosujemy przy:
krwotoku
wycieku krwistej wydzieliny z nosa
zmiażdżenia kończyny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
U dziecka w wieku przedszkolnym masaż serca prowadzi się:
na środku klatki piersiowej - jedną ręką
na środku klatki piersiowej - jednym palcem
na środku klatki piersiowej - dwoma palcami
U dziecka w wieku przedszkolnym masaż serca prowadzi się:
na środku klatki piersiowej - jedną ręką
na środku klatki piersiowej - jednym palcem
na środku klatki piersiowej - dwoma palcami
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieży na ofierze wypadku to:
w przypadku wystąpienia oparzenia, unikanie chłodzenia oparzonej skóry
w przypadku wystąpienia oparzenia, polewanie oparzenia zimną wodą
gaszenie płonącej odzieży
Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieży na ofierze wypadku to:
w przypadku wystąpienia oparzenia, unikanie chłodzenia oparzonej skóry
w przypadku wystąpienia oparzenia, polewanie oparzenia zimną wodą
gaszenie płonącej odzieży
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ
zapewnia drożność dróg oddechowych
jest stabilna
zabezpiecza przed zachłyśnięciem
Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ
zapewnia drożność dróg oddechowych
jest stabilna
zabezpiecza przed zachłyśnięciem
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:
5 oddechów ratowniczych
30 uciśnięć klatki piersiowej
2 oddechów ratowniczych
U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:
5 oddechów ratowniczych
30 uciśnięć klatki piersiowej
2 oddechów ratowniczych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:
10 min
4,5 min
3 min
Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:
10 min
4,5 min
3 min
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?
bezpiecznie zaparkuję własny samochód
wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek
ustawię trójkąty ostrzegawcze
W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?
bezpiecznie zaparkuję własny samochód
wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek
ustawię trójkąty ostrzegawcze
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:
2:30
30:2
1:5
Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:
2:30
30:2
1:5
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się:
dwoma rękoma
dwoma palcami
jedną ręką
Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się:
dwoma rękoma
dwoma palcami
jedną ręką
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bezpośrednio na ranę należy położyć:
watę
jałową gazę
ligninę
Bezpośrednio na ranę należy położyć:
watę
jałową gazę
ligninę